Convocator

In temeiul disp. art. 52 alin. 1 si 2 din legea 51/1995 modificata si  art. 67 alin. 2 si 5 din statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Constanta, convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a  Baroului  pentru data de  25 martie  2023 – ora 9.00, in sala Centrului Multifunctional Educativ  pentru Tineret  “Jean Constantin“ din Constanta,  bd. Ferdinand nr. 56

Ordinea de zi :

 1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului pe anul 2022;
 2. Raportul de activitate al decanului baroului pe anul 2022;
 3. Darea de seama privind executia bugetara a baroului pe anul 2022;
 4. Proiectul de buget pe anul 2023;
 5. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2022;
 6. Raportul comisiei de disciplina pe anul 2022;
 7. Diverse.

Adunarea electiva a baroului pentru data de  25 martie 2023 ora 9.00, votul se va desfasura la sediul Baroului Constanta.

Ordinea de zi :

 • alegerea decanului;
 • alegerea membrilor Consiliului Baroului;
 • alegerea membrilor Comisiei de Cenzori;
 • alegerea membrilor Comisiei de disciplina de pe langa Consiliul Baroului Constanta;
 • propunerea delegatului la Comisia Superioara de Disciplina de pe langa Consiliul UNBR.

Adunarea Generala Electiva va efectua validarea candidaturilor si alegerea Comisiei Electorale (art. 7 si 8 din regulament).

In temeiul disp. art. 70 din statutul filialei CAA, consiliul filialei CAA, Constanta convoaca :

Adunarea generala ordinara a filialei CAA Constanta pentru data de 25 martie 2023 la aceeasi ora si locatie cu Adunarea Generala a Baroului.     

 1. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2022;
 2. Darea de seama privind executia bugetara pe anul 2022;
 3. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2022;
 4. Proiectul de buget pe anul 2023;
 5. Diverse.

La aceeasi data va avea loc si Adunarea Generala Ordinara a Fundatiei “Europrof”.

Fundatia “Europrof “

 1. Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2022;
 2. Procesul verbal al cenzorilor pentru activitatea financiar contabila pe anul 2022;
 3. Proiectul de buget pe anul 2023 al Fundatiei “Europrof”.

 

Share: