Casa de Asigurari a Avocatilor

Casa de Asigurari a Avocatilor - CAA

Legislatie

Conducere

Anunturi

Informatii cote

Documente

Contact filiala

heading icon

Legislatie C.A.A.

Legea 72/2016

Legea 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Legea 72/2016 din 2016, cuprinzând toate modificările şi completările până la nivelul 3 august 2016 inclusiv

Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor

Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Versiunea 5.03 din 2017, cuprinzând toate modificările şi completările până la nivelul 1 septembrie 2017 inclusiv

Regulamentul Casei de Asigurari a Avocatilor

Consiliul U.N.B.R., întrunit la 18 februarie 2017, conform calendarului activităților organelor de conducere colectivă ale profesiei la nivel național, hotărăște: În completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților se adoptă Regulamentul de pensii, Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale, Regulamentul creanțelor contributive si Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura CAA., cuprinse în Anexele 1-4 .

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 31 martie 2017.
Hotarare Consiliului U.N.B.R. Nr.209 din 2017 privind adoptarea Regulamentelor tematice ale C.A.A.

Anexa 1

Regulament Pensii

Anexa 2

Regulament privind alte drepturi de asigurări sociale

Anexa 3

Regulamentul creanțelor contributive

Anexa 4

Regulament tematic privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura C.A.A

heading icon

Conducere C.A.A.

Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor Filiala Constanta:

Presedinte: Av. Grigore Gabriel-Cornel

Membri:
Av. Carpan Mihaela
Av. Doicescu Violeta-Mirela
Av. Becut Anica-Doina
Av. Gheorghiu Crum
heading icon

Anunturi C.A.A.

HOTĂRÂREA Consiliu nr. 302 privind fondul de funcționare - comunicată
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 301 privind ajutorul de deces - comunicată
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 300 privind ajutorul de creștere copil - comunicată
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 299 - cote pentru 2023 - comunicată
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 298 privind punctul de pensie - comunicată
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 297 privind venitul de referință - comunicată
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 228 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2022
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 227 privind cota procentuală de contribuție obligatorie la sistemul C.A.A.
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 226 privind cuantumul ajutorului de deces
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 225 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 224 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 223 privind valoarea punctului de pensie
HOTĂRÂREA nr. 117 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A.
HOTĂRÂREA nr. 116 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului.
HOTĂRÂREA nr. 115 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.
HOTĂRÂREA nr. 58 privind adoptarea unor măsuri care să atenueze situația economică a avocaților din România.
HOTĂRÂREA nr. 58 privind adoptarea unor măsuri care să atenueze situația economică a avocaților din România.
heading icon

Informatii cote

HOTĂRÂREA Consiliu nr. 299 - cote pentru 2023 - comunicată
HOTĂRÂREA Consiliu nr. 228 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2022
HOTĂRÂREA nr. 117 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2021
HOTĂRÂREA nr. 72 din 13 aprilie 2020 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2020
heading icon

Documente

Model Declarație Venit 2022

Formulare - Pensie

Modelul de cerere referitor la pensia pentru limită de vârstă
Modelul de cerere referitor la pensia de retragere definitivă din profesie
Modelul de cerere referitor la pensia de retragere anticipată definitivă din profesie
Modelul de cerere referitor la pensia de invaliditate
Modelul de cerere referitor la cererea de plată a unor drepturi neîncasate de pensionarul decedat

Formulare - Alte drepturi

heading icon

Contact filiala

Cont Viramente cote de CAS Banca Transilvania

RO81 BTRL RONC RT00 U011 4704
e-mail : caacta@yahoo.com

Secretar-Casier:

D-na Manole Cristina Cerasela
Tel. 0241 508 409
Fax. 0241 508 409
Mobil 0769 019 473

Sef Contabil:

D-na Cretu Daniela
Tel. 0241 508 348
Mobil 0769 019 472