Taxe si Contributii

TAXE si CONTRIBUTII - Baroul Constanta

133 lei

Contribuție lunară Barou / UNBR / Fond Solidaritatea / Europrof avocați definitivi

1 leu

Alte taxe (cuantumul taxei se setează prin alegerea cantității)

68 lei

Contribuție lunară Barou/UNBR avocați stagiari

200 lei

Taxă secretariat sesizări

200 lei

Taxă anuală pentru menținerea în Tablou a avocaților suspendați

300 lei

Activități de secretariat și jurisdicție profesională, taxa de depunere dosar

500 lei

Schimbarea sediului profesional (pentru avocații din alte barouri)

200 lei

Schimbarea sediului profesional (pentru avocații din Constanța)

100 lei

Înregistrare și avizare Contracte de colaborare, salarizare

200 lei

Înființare forme de exercitare a profesiei

500 lei

Înființare birou de lucru (avocați din Baroul Constanța)

1500 lei

Înființare sediu secundar (avocați din alte barouri)

1500 lei

Transfer avocat din alt barou

1500 lei

Reînscriere avocați suspendați la cerere

1500 lei

Reînscriere avocați suspendați pentru incompatibilitate

1700 lei

Reînscriere avocați suspendați pentru neplata contribuțiilor

3000 lei

Înscriere în Barou a avocaților străini

6000 lei

Înscriere în Barou avocați definitivi fără examen

1500 lei

Înscriere în Barou avocați definitivi cu examen

1100 lei

Înscriere în Barou avocați stagiari