Modelul Cererii de Înscriere la Examen (pentru dobândirea calității de AVOCAT STAGIAR)