MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN (examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de AVOCAT DEFINITIV SI STAGIAR)