Tabel privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la examen (Stagiari / Definitivi)